Show simple item record

dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial14213 Halsa
dc.date.accessioned2020-07-15T08:36:11Z
dc.date.available2020-07-15T08:36:11Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666325
dc.description.abstractI forbindelse med Asplan Viaks utarbeidelse av hovedplan for vannforsyning for Surnadal kommune, har NGU utført VLF-målinger over tre områder ved Bø- fjorden. Bølandet hadde høyeste prioritet, og mesteparten av undersøkelsen ble foretatt her. De to andre områdene var Skrøvset og Dragset, hvor det ble målt ett profil på hvert sted. På bakgrunn av målingene ser Bølandet ut til å være det mest aktuelle stedet med tanke på mulig vannforsyning. Det ble her påvist to større sprekkesoner, hvor den ene ser ut til å gå gjennom hele måleområdet (minimum 2km). Det er anbefalt 4 borhullsplasseringer på disse sonene. Ved Skrøvset og Dragset framkom det 3 meget svake anomalier hvor anomali- årsaken trolig er sprekkesoner knyttet til de NS-gående bekkene like vest for gårdene. Disse sprekkesonene kan ha stor utstrekning mot nord, og dermed være et alternativ om boringene på Bølandet ikke gir tilstrekkelig vannmengde.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.132)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleVLF-målinger ved grunnvannsundersøkelser i fjell ved Bøfjorden, Surnadal, Møre og Romsdal
dc.typeReport
dc.description.localcode33055
dc.source.pagenumber7


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal