Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTrønnes, Reidar G.
dc.coverage.spatial16221 Verran
dc.date.accessioned2020-07-15T08:36:21Z
dc.date.available2020-07-15T08:36:21Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666334
dc.description.abstractOverflatekartlegging av marmorsonen som krysser den sørlige delen av Ytterøyai den indre delen av Trondheimsfjorden viser at marmoren er plateformet med enmektighet på 30-60 m og et fall på 20-30\u00B0 mot nordøst. Det er allerede tatt uthenholdsvis 1 mill. tonn og 0.4 mill. tonn i bruddene ved Sandstad og Lønvik.Ved videre brytning av marmor, enten i et av de nedlagte bruddene eller motsørøst fra forkastningsskrenten ved Sandstad, vil det bli nødvendig å brytemengder gråberg i tillegg.Marmoren inneholder for det meste 54-55.5% CaO og har overveiende under 0.5%MgO. Kalkspaten er derfor undermettet med Mg, og fri dolomitt finnes ikke.Marmoren har relativt høyt Fe- og Al-innhold. De viktigste silikatmineraleneer kvarts og en lys glimmer med høyt innhold av Si, Fe og Mg og med et høytFe\/Mg-forhold. Pyritt er også et viktig spormineral. Den fyllitiske grønn-skiferen som omgir marmorkroppen inneholder også mye pyritt.Kombinasjonen begrenset mektighet, slakt fall, samt marginal og inhomogenkvalitet gjør forekomsten relativt lite attraktiv når det gjelder fremtidigdrift. Beliggenheten av Sandstad-bruddet ca. 140 m.o.h. og med en megetbratt fjellside ned mot det tidligere utskipningsanlegget vil sette spesiellekrav til transportløsningene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.146)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKALKSTEIN
dc.subjectMARMOR
dc.titleStruktur, mineralogi og kjemi av kalkspat-marmor på Ytterøya, Nord-Trøndelag.
dc.typeReport
dc.description.localcode33076
dc.source.pagenumber19


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal