Show simple item record

dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.coverage.spatial19153 Nannestad
dc.coverage.spatial18152 Oppkuven
dc.coverage.spatial18151 Gran
dc.date.accessioned2020-07-15T08:36:24Z
dc.date.available2020-07-15T08:36:24Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666336
dc.description.abstractTemakartene og beskrivelsen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiktsplanleggingen, og gir bl.a. informasjon om: Brønner i berggrunn og løsmasse, større grunnvannsforekomster i løsmasser, sprekker og forkastninger i berggrunnen og berggrunnens vanngiverevne. Vann i løsmasser: Det kan være muligheter for å anlegge et større grunnvannsanlegg ved Harestua selv om to boringer har gitt negative indikasjoner. Videre undersøkelser anbefales. I Strykenområdet synes det å være gode muligheter for å anlegge et større grunnvannsanlegg. Flere prøveboringer har gitt positive indikasjoner. Vann i berggrunn: Nord for Grua består fjellgrunnen av skifer og kalkstein vest for Dalasjø- høgda - Storhaugen. Kalksteiner er relativt gode vanngivere, skifre er dårligere. Gjennomsettende yngre gangbergarter er gode vanngivere. Syd og øst i kommunen opptrer yngre smeltebergarter som er middels gode vanngivere.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.141)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectSPREKKESONE
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.titleGrunnvann. Temakart med beskrivelse, Lunner kommune, Oppland fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode33083
dc.source.pagenumber26


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal