Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.coverage.spatial18162 Eina
dc.coverage.spatial18154 Sperillen
dc.coverage.spatial18151 Gran
dc.coverage.spatial19154 Hurdal
dc.date.accessioned2020-07-15T08:36:25Z
dc.date.available2020-07-15T08:36:25Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666337
dc.description.abstractTemakartene og beskrivelsen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiktsplanleggingen, og gir bl.a. informasjon om : Brønner i berggrunn og løsmasse, større grunnvannsforekomster i løsmasser, sprekker og forkastninger i berggrunnen og berggrunnens vanngiverevne. Vann i løsmasser: En sonderboring antyder muligheter for større grunnvannsuttak ved Elvetangen, Grymyr. Vann i berggrunn: Grunnfjellsgneiser (500-2.000 l\/t) opptrer i vest og nord. Sentralt i kom- munen er det skifer og kalksteiner, gjennomsatt av yngre gangbergarter. Der gangbergarter gjennomsetter kalkstein er forholdene gode for fjellboring. Lengst i øst opptrer unge dypbrgarter som vil gi kapasiteter omtrent som i gneisene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.139)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSPREKKESONE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.titleGrunnvann. Temakart med beskrivelse, Gran kommune, Oppland fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode33085
dc.source.pagenumber28


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal