Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial19152 Ullensaker
dc.coverage.spatial19151 Eidsvoll
dc.date.accessioned2020-07-15T08:36:28Z
dc.date.available2020-07-15T08:36:28Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666338
dc.description.abstractPå oppdrag fra Carl.H. Knudsen AS, har NGU utført georadarmålinger i et område rundt Nordmokorset i Nannestad kommune. Formålet med undersøkelsen var å forsøke å finne best egnet område for videre boringer i forbindelse med grunn- vannsuttak fra løsmasser. Georadaropptakene viser stort sett grunnvannsspeil på 2-6 m dyp. Penetrasjonen er jevn og moderat, og i gjennomsnitt kan det sees reflektorer ned til 400 ns. Refleksjonsmænsteret er stort sett kaotisk, noe som vanligvis indikerer sandige eller grovere avsetninger. Stedvis sees struk- turer som er vanlige i vind- og breelvavsetninger. Disse to avsetningstypene kan ikke skilles fra hverandre ved tolkning av opptakene. Boringer som er utført i området viser stort sett finsand. Som indikatorer på grove avsetnings- typer ble det først og fremst sett på refleksjonsmønster og penetrasjonsdyp. Stort penetrasjonsdyp og kaotisk refleksjonsmønster er ofte indikasjoner på grovere avsetninger. Disse to parametrene varierer lite innenfor det undersøkte området. Opptakene indikerer allikevel et område med grovere avsetninger
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.030)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectBREELVAVSETNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectVINDAVSETNING
dc.titleGeoradarmålinger i området rundt Nordmokorset, Nannestad kommune, Akershus
dc.typeReport
dc.description.localcode32065
dc.source.pagenumber12


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal