Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOttesen, Dag
dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.coverage.spatial17124 Kragerø
dc.coverage.spatial16114 Arendal
dc.coverage.spatial16111 Tromøy
dc.coverage.spatial17123 Risør
dc.coverage.spatial16122 Tvedestrand
dc.date.accessioned2020-07-15T08:36:30Z
dc.date.available2020-07-15T08:36:30Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666339
dc.description.abstractI september 1992 utførte NGU et maringeolosk tokt i Aust-Agder for å kartlegge skjellsandforekomstene fra Tromøya i sør til fylkesgrensa i nord. Ut fra ca. 300 km med seismiske profiler og 60 sedimentprøver med grabb er det avgrenset 12 sikre eller mulige skjellsandområder mellom Tromøya og Gjernestangen (Tegning 93.024-02 og 93.024-04). I tillegg er det merket av en rekke mindre, mulige skjellsandområder (merket med S) som ikke er arealavgren- set. Av de 12 avgrensede skjellsandområdene, ligger 8 innenfor en radius på 5 km fra Lyngør, og blant disse er de 3 største i utstrekning. Kvaliteten på skjellsanda er generelt dårlig. De fleste skjellsandprøvene som er tatt opp er urene, det vil si at de er innblandet med minerogen silt, sand eller grus- partikler. Dette skyldes sannsynligvis den nære beliggenheten i forhold til Ra-ryggen. Grabbprøvene fra sjøbunnen viser sedimenttypen i de øverste 10-30 ca under havbunnen. Det kreves kjerneboring eller prøvegrabbing for å fastslå mektigheten på skjellsandlagene i d3e aktuelle områdene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.024)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMEKTIGHET
dc.subjectSKJELLSAND
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectPRØVETAKING
dc.titleSkjellsandundersøkelser i området Tromøy - Risør, Aust-Agder
dc.typeReport
dc.description.localcode32067
dc.source.pagenumber18


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal