Show simple item record

dc.contributor.authorSandstad, Jan Sverre
dc.coverage.spatial19324 Lavvoai'vi
dc.coverage.spatial19323 Suvcaganvarri
dc.coverage.spatial18334 Mållejus
dc.coverage.spatial18333 Raisjav'ri
dc.coverage.spatial18332 Kautokeino
dc.coverage.spatial18331 Carajav'ri
dc.coverage.spatial18324 Addjit
dc.coverage.spatial18321 Siebe
dc.coverage.spatial18323 Ur'devarri
dc.coverage.spatial18322 Roavvoai'vi
dc.date.accessioned2020-07-15T08:36:32Z
dc.date.available2020-07-15T08:36:32Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666340
dc.description.abstractGeologiske og geofysiske data er samtolket for å framstille et enhetlig berg- grunnskart over Kautokeinogrønnsteinsbeltet i målestokk 1:100.000. Det geograf- iske informasjonssystemet Arc\/Info er benyttet til editering av vektordata (geologi) og bilde-behandlingssystemet Erdas til prosessering og framstilling av raseterdata (geofysikk). Blotningsomriss fra 12 foreløpige og trykte berggrunnskart i målestokk 1:50.000 er digitalisert (ca. 6300 blotninger) og overført til Arc\/Info. Aeromagnetiske (22.000 profil-km) og gravimetriske data (2500 målinger) er sammenstilt, griddet til 100x100 m rutenett og overført til Erdas. Digital topografi i et 100x100 m rutenett fra Statens Kartverk og EM-data er også overført til bilde-behandlingssystemet. Digitale kartdata i vektorform levert av Statens Kartverk er benyttet ved den endelige framstillingen av berggrunnskartet. På tolkningsstasjonen er de ulike geofysiske data-settene framstilt i Erdas brukt som underlag for blotningsomrissene og den geologiske tolkningen av kartet, som ble utført ved bruk av Arc\/Info. I undersøkelsene er det lagt vekt på tolkning av forkast- ninger og skjærsoner i tillegg til den litologiske sammensillingen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.250)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMALMGEOLOGI
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectDATABEHANDLING
dc.titleBeskrivelse av digitalt framstilt berggrunnskart over Kautokeino- grønnsteinsbeltet, Finnmark
dc.typeReport
dc.description.localcode32069
dc.source.pagenumber37


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal