Show simple item record

dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.coverage.spatial17343 Reisadalen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:36:52Z
dc.date.available2020-07-15T08:36:52Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666349
dc.description.abstractEtter oppdrag fra Nordreisa kommune har Norges geologiske undersøkelse vurdert mulighetene for infiltrasjon av avløpsvann i løsmasser ved Sappen, Kjelleren, Moskomælen og Røyelen i Reisadalen. Det er gode muligheter for infiltrasjon i alle de vurderte områdene, men det kreves oppfølgende undersøkelser før infiltrasjonsanlegg bygges. Mulighetene for grunnvannsforsyning til de samme områdene er også vurdert som gode. Dette må avklares med boringer og kapasitetstester. Etablering av infiltrasjonsanlegg og grunnvannsbrønner må ses i sammenheng. Det kan derfor være nødvendig å kartlegge grunnvannets strømningsretning og oppholdstid i grunnen før anleggene bygges.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.054)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectAVLØPSINFILTRASJON
dc.subjectKORNFORDELING
dc.titleInfiltrasjonsundersøkelser i Reisadalen, Nordreisa kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode32735
dc.source.pagenumber26


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal