Show simple item record

dc.contributor.authorThorsnes, Terje
dc.date.accessioned2020-07-15T08:36:53Z
dc.date.available2020-07-15T08:36:53Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666350
dc.description.abstractGrunnseismiske undersøkelser med luftkanon (Sleeve gun) er utført i området Arendal - Kristiansand, fra kysten ut til midtlinjen mot Danmark. Undersøk- elsene viser at berggrunnen i området består av prekambriske grunnfjells- bergarter, overleiret av antatt tidligpaleozoiske (kambro-siluriske) og meso- zoiske (triassiske til krittassiske) sedimentære bergarter. De tidligpaleo- zoiske bergartene ligger stort sett med vinkeldiskordans på grunnfjellet, men stedvis er grensen normalforkastninger. De mesozoiske bergartene overleirer med vinkeldiskordans forkastede og skråstilte tidligpaleozoiske bergarter. Også de mesozoiske bergartene er påvirket av normalforkastninger. En av disse forkast- ningene ser ut til å ha vært aktiv i kvartær tid, men studier av jordskjelvdata fra 1964 - 1992 viser ingen klar sammenheng mellom slike neotektoniske struk- turer og registrerte jordskjelv.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.060)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSEDIMENTÆR BERGART
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.subjectPALEOZOIKUM
dc.subjectNEOTEKTONIKK
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectMESOZOIKUM
dc.titleBerggrunnsgeologi Skagerrak. Foreløpig tolkning av refleksjons- seismiske data fra Skagerrak (Arendal-Kristiansand), basert på data innsamlet i 1992 (tokt 9204)
dc.typeReport
dc.description.localcode32737
dc.source.pagenumber19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal