Show simple item record

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial13202 Eresfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T08:36:56Z
dc.date.available2020-07-15T08:36:56Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666352
dc.description.abstractDet er utført georadarmålinger langs 12 profiler ved Eresfjord i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Hensikten med undersøkelsene var å få en grov oversikt over løsmassestrukturer, grunnvannsstand og dyp til marin leire. Georadarmålingene ga meget gode opptak, som viser elveavsetningens tykkelse og lagdeling over godt ledende marin leire. Lagdelingen viser klassisk deltaut- bygging med topset-, foreset- og bottomset-lag. Den underliggende leira er forholdsvis dagnær (0-10 m) i sørlige deler av det undersøkte området, mens den ligger dypere (35-40 m) lengre ut mot Eresfjorden i nord. Opptakene viser at vifta som er utspylt fra Kanndalen, er avsatt før hoveddalens elveavsetning. Dette er interessant med henblikk på grunnvannsuttak. Løsmassene i vifta (eldre avsetning) inneholder trolig mindre humus enn hoveddalens løsmasser (yngre av- setning). En eventuell grunnvannsbrønn bør derfor primært bores i vifta. Materialet i vifta ser forøvrig ut til å være nokså ensgradert.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.055)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELVEAVSETNING
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectBREELVAVSETNING
dc.titleGeoradarmålinger ved Eresfjord, Nesset kommune, Møre og Romsdal
dc.typeReport
dc.description.localcode32740
dc.source.pagenumber17


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal