Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.contributor.authorSæther, Ola
dc.coverage.spatial16234 Osen
dc.coverage.spatial16233 Roan
dc.date.accessioned2020-07-15T08:36:59Z
dc.date.available2020-07-15T08:36:59Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666353
dc.description.abstractSom en videreføring av GiN-prosjektet er det foretatt oppfølgende grunnvanns- undersøkelser på fire steder i Osen kommune. Dagens vannforsyning i kommunen er hovedsaklig basert på urenset overflatevann med høyt humusinnhold og tidvis høye bakterietall. Både ved Nordmeland of Åseggfossen er det ut fra 3 mnd. prøvepumping påvist gode muligheter for grunnvannsuttak. Grunnvannskvaliteten ved Nordmeland er meget god, mens den ved Åseggfossen viste noe for høye konsentrasjoner av kalsium, jern og mangan. Ved Vingsand ble det boret en fjellbrønn som gir nok vann av god kvalitet til å dekke det oppgitte vann- behovet. To borede fjellbrønner i Sætervika ga for lite vann i forhold til vannbehovet. Det er foreslått et område for boring av flere fjellbrønner.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.042)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSSTRØMNING
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Osen kommune. Oppfølging av GiN-prosjektet i Nord-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode32743
dc.source.pagenumber63


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal