Show simple item record

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.contributor.authorBredesen, Oddveig
dc.coverage.spatial18234 Grong
dc.coverage.spatial18233 Snåsa
dc.date.accessioned2020-07-15T08:37:05Z
dc.date.available2020-07-15T08:37:05Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666355
dc.description.abstractSom en videreføring av GiN-prosjektet er det foretatt oppfølgende grunnvanns-undersøkelser med tanke på utredning av alternative vannkilder til Snåsa-, Øverbygda- og Sørbygda vassverk. Disse vannverkene forsynes i dag fra urensede overflatevannkilder med høyt humusinnhold og tidvis høye bakterietall. For Snåsa vannverk ble det ut fra innledende undersøkelser påvist muligheter for grunnvannsuttak både ved Sandnes, Sagbakken og Korsvollan, men ut fra vann-kvalitet, mulige utbyggingskostnader og praktiske hensyn ble elvedeltaet ved Sagbakken valgt for langtids prøvepumping. Prøvepumpingen viste at det er mulig å ta ut vassverkets vannbehov på 12 l\/s. Vannkvaliteten var god, slik at eneste nødvendig vannbehandling er lufting og alkalisering. Vurdering av hydrologiske forhold indikerer at det ikke er mulig å forsyne Snåsa vannverk med vann fra Heimsjøen. For Sørbygda og Øverbygda er grunnvann fra breelvavsetningen fra Ålmo vurdert. Kapasiteten på en kildehorisont er noe knapp ut fra vassverkenes samlede behov, og grunnvannet fra kildene har noe høyt nitratinnhold. Et uttak fra rørbrønner kan gi vann av bedre kvalitet. For å kunne gi en sikrere vurdering av både kapasitet og kvalitet er det gitt et forslag på oppfølgende undersøkelser. Det er i tillegg foreslått undersøkelser på andre avsetninger.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.039)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectHYDROLOGI
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectVANNVERK STORT
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGRUNNVANNSKILDE
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Snåsa kommune. Oppfølging av GiN-prosjektet i Nord-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode32745
dc.source.pagenumber85


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal