Show simple item record

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial13173 Kvamsøy
dc.date.accessioned2020-07-15T08:37:08Z
dc.date.available2020-07-15T08:37:08Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666356
dc.description.abstractDet er utført georadarmålinger og vertikale elektriske sonderinger i Esebotn ved Balestrand, Sogn og Fjordane. Hensikten med georadarundersøkelsene var å kartlegge løsmassestrukturer, grunnvannsstand og evt. saltvannsinntrenging fra Esefjorden. Målingene ble supplert med vertikale elektriske sonderinger i form av motstands- og IP-målinger. En ville med dette forsøke å kartlegge undergrun- nens elektriske motstandsforhold, og se om IP-målingene kunne skille marin leire (gir IP-effekt) fra salt grunnvann (liten eller ingen IP-effekt). Georadaropptakene ga stedvis meget gode data, med stort nedtrengningsdyp og tydelig skråstilt lagdeling og tilhørende topplag og bunnlag. En opptegning av radarbølgenes penetrasjonsdyp gir klare indikasjoner på at Eseelva påvirker grunnvannsstrømningen og dermed også saltvannsinntrengingen. De vertikale elek- triske motstandsmålingene gir skiftende lagdelinger ned til 10-12 m dyp, som korresponderer med observasjoner fra borhull i området. Modellberegningene har videre gitt et tykkere lavmotstandlag over fjell. IP-målingene har ved kun en sondering (VES2) kunne indikere at lavmotstndslaget skyldes salt grunnvann og ikke leire, men en har ikke andre IP-målinger over leire som kan verifisere dette. Negative IP-verdier har ellers gjort det umulig å skille mellom salt grunnvann og marin leire som årsak til dette lavmotstandslaget.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.004)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectSALT GRUNNVANN
dc.titleGeoradarmålinger og vertikale elektriske sonderinger i Esebotn ved Balestrand, Sogn og Fjordane
dc.typeReport
dc.description.localcode32748
dc.source.pagenumber25


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal