Show simple item record

dc.contributor.authorTrønnes, Reidar G.
dc.coverage.spatial18234 Grong
dc.date.accessioned2020-07-15T08:39:04Z
dc.date.available2020-07-15T08:39:04Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666390
dc.description.abstractForekomstene av kalkspatmarmor i Geitfjellet-Bukkafjellet-området sørvest for Grong i Nord-Trøndelag representerer en sammenfoldet avsetning som hører til bergarter i Svedekket. Marmoren er en ren og grovkornet kalkspatmarmor med kvarts, muskovitt, flagopitt og tremolitt som de viktigste spormineralene. 14 av 29 prøver fra et område på 400 m x 400 m har CaO-innhold over 55 vekt%. Dette tilsvarer 98 % CaCO3 (kalkspat). I de fleste prøvene er MgO-innholdet høyere enn summen av de andre oksydene (utenom MgO og CaO). Dette betyr at marmoren har en MgCa(CO3)2-komponent, men siden MgO-løseligheten i kalkspat ser ut til å være omkring 1 % (tilsvarer ca. 4.5 % dolomitt), er fri dolomitt tilstede i bare et fåtall av prøvene. Det totale karbonatinnholdet overstiger 99 % i mer enn to tredjedeler av prøvene og basert på målinger av 6 utvalgte prøver ser det ut til at hvithets-verdien (R457) overstiger 90 % i halvparten av prøvene. De reneste partiene av marmoren har FMX- og R457-verdier på henholdsvis 97 % og 95 %. Bergartsvariasjonene er uregelmessige, og den kompliserte tektonikken reduserer mulighetene for å finne enkle og forutsigbare mønstre. Kontinuerlig prøvetaking i form av kjerneboring er påkrevet i en eventuell videre undersøkelse av det området som er dekket ac overflateprøve-profilene. Et område lenger vest i det samme marmorfeltet på 1.5 x 0.5-1.2 km ser lovende ut, og bør undersøkes ved overflateprøvetaking og kjemisk analyse.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.043)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMARMOR
dc.subjectDOLOMITT
dc.titleStructure, mineralogy, chemistry and economic potential of calcitic marble in the Geitfjellet-Bukkafjellet area, Nord-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode32066
dc.source.pagenumber26


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal