Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial18234 Grong
dc.coverage.spatial17231 Overhalla
dc.coverage.spatialGRONG
dc.coverage.spatialOVERHALLA
dc.date.accessioned2020-07-15T08:39:11Z
dc.date.available2020-07-15T08:39:11Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666394
dc.description.abstractSom en oppfølging av prosjektet Grunnvann i Norge (GiN) er det foretatt grunnvannsundersøkelser i følgende lokaliteter: Sellæg og Gansmo i Overhalla kommune, Værem, Sem og Bergsmoen i Grong kommune samt Skistad\/Brennmoen-området på grensen mellom de omtalte kommuner. For Overhalla kommune synes Gansmo-alternativet å peke seg ut som det mest positive og langtidsprøvepumping anbefales igangsatt i 1993. Det er ikke funnet noe entydig positivt alternativ for grunnvannsforsyning til Bergsmo-Semområdet i Grong kommune, men muligheter for grunnvannsuttak påpekes i alle de undersøkte lokaliteter. Skistad\/Brennmoen-området synes ikke å være egnet for grunnvannsuttak gjennom dype, borede løsmassebrønner. Områdene ved Kvatningen og Råbakken synes å gi et godt utgangspunkt for uttak av drikkevann (krisevann\/beredskapsvann) til Namsos by. Endelig bekreftelse kan kun fremlegges gjennom langtidsprøvepumping.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.041)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVANNFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Overhalla og Grong kommuner. Oppfølging av GiN-prosjektet i Nord-Trøndelag fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode32726
dc.source.pagenumber35


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal