Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fr.
dc.coverage.spatial19153 Nannestad
dc.coverage.spatial19152 Ullensaker
dc.date.accessioned2020-07-15T08:39:18Z
dc.date.available2020-07-15T08:39:18Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666398
dc.description.abstractEtter oppdrag fra Forsvarets Bygningstjeneste (FBT), Hamar har NGU utført geofysiske målinger over tre deponier og to tankanleggsområder ved Gardermoen flystasjon, Ullensaker kommune, Akershus. Metodene som ble anvendt var magnetometri, elektromagnetiske målinger (EM 31) og georadar. I deponiområdene har det for en stor del vært mulig å kartlegge omriss av deponiene. Det var ikke mulig å kartlegge dyp eller volumforhold i deponiene. Stedvis ble tolkningen vanskeliggjort på grunn av støykilder (medførte enkelte steder kraftig støy, spesielt i område 029). I område 034 var det ikke mulig å påvise flere tanker enn de man på forhånd kjente beliggenheten av. Mulige tilførselsrør til\/fra tanker ble imidlertid indikert. I område 020 ble det indikert to tanker. Målingene viste også at tanker kan være gravd opp i dette området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.048)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectDEPONI
dc.titleGeofysiske målinger over deponier ved Gardermoen flystasjon, Ullensaker kommune, Akershus
dc.typeReport
dc.description.localcode32747
dc.source.pagenumber44


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal