Show simple item record

dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.contributor.authorØverby, Liv
dc.contributor.authorOlsen, Heidi A.
dc.contributor.authorOttesen, Dag
dc.contributor.authorThorsnes, Terje
dc.date.accessioned2020-07-15T08:39:41Z
dc.date.available2020-07-15T08:39:41Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666410
dc.description.abstractI perioden 13.april til 15.mai 1993 deltok NGU sammen med Norges Sjøkartverk (SKNS) på Oljedirektoratets (ODs) skrotkartleggingstokt i området Egersund- banken-Norskerenna med SKNSs fartøy M\/S Lance. For OD og SKNS var formålet med toktet kartlegging av skrot på havbunnen ved hjelp av sidesøkende sonar, og detaljert kartlegging av dybdeforholdene ved hjelp av multistråleekkolodd. Formålet med toktet (tokt nr. 9301) var for NGU innsamling av grunnseismiske data. Det ble tilsammen kjørt 92 seismiske linjer, med en samlet linjelengde på 3547 km. Denne rapporten oppsummerer toktets tekniske\/metodiske forløp, og gir refer- anser til de innsamlede geologiske\/geofysiske data.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.090)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectHYDROGRAFI
dc.subjectSONAR
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.titleMaringeologisk tokt nr. 9301 i området Egersundbanken-Norskerenna 1993, toktrapport
dc.typeReport
dc.description.localcode32836
dc.source.pagenumber24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal