Show simple item record

dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.date.accessioned2020-07-15T08:39:45Z
dc.date.available2020-07-15T08:39:45Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666412
dc.description.abstractI juli 1992 utførte NGU i samarbeide med Universitetet i Bergen et prøvetak- ingstokt med M\/S Håkon Mosby i den norske delen av Skagerrak. Under toktet ble det tatt kjerneprøver ved hjelp av Niemist\u00F6prøvetaker i et systematisk nett langs refleksjonsseismiske linjer. Høsten 1992 ble 54 Niemist\u00F6kjerner åpnet på sedimentlaboratoriet på NGU, og følgende parametre ble beskrevet: litologi, forstyrrelser i kjernematerialet som resultat av prøvetaking og kjernesplitting, sedimentære strukturer og farge. Det ble laget smørepreparater av alle representative og spesielle lito- logier, og kornfordeling av underprøver ble bestemt ved hjelp av våtsikting og sedigrafanalyser. I tillegg ble følgende egenskaper målt og utregnet: uomrørt skjærfasthet, omrørt skjærfasthet og sensitivitet. Alle kjerner ble fotografert og røntgenfotografert. Foreliggende rapport gir en oppsummering av de sedimentologiske beskrivelsene og de geotekniske undersøkelsene utført på de 54 Niemist\u00F6prøvetakerkjernene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.050)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectSEDIMENTOLOGI
dc.subjectOVERFLATESEDIMENT
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectMARIN AVSETNING
dc.subjectGEOTEKNIKK
dc.subjectKJERNE
dc.titleSedimentologi og geotekniske undersøkelser på Niemistökjerneprøver fra Skagerrak
dc.typeReport
dc.description.localcode33007
dc.source.pagenumber78


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal