Show simple item record

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial16142 Gransherad
dc.coverage.spatial17143 Notodden
dc.date.accessioned2020-07-15T08:39:51Z
dc.date.available2020-07-15T08:39:51Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666417
dc.description.abstractDet er foretatt grunnvannsundersøkelser innen fem områder i Notodden kommune. Formålet med undersøkelsen er å klarlegge vannkvalitet og vannmengde med tanke på utnyttelse av grunnvann for kommunal vannforsyning. Undersøkelsen gir grunnlag for følgende konklusjoner: Hovedvannkilde Notodden sentrum: Det konkluderes med at området Høymyr\/Kloumannsjøen kan være egnet for etablering av et grunnvannsverk for Notodden sentrum. Uttagbar vannmengde synes å kunne være av den størrelsesorden som er etterspurt (minimum 100 l\/s). Resultat av uorganisk-kjemiske analyser viser at grunnvannet tilfredstiller Folkehelsas (SIFF) kvalitetsnormer for godt drikkevann for alle parametre med unntak av mangan. Manganverdien ligger meget høyt. Endelig avklaring med hensyn til vannkvalitet\/vannmengde kan kun gjøres gjennom langtidsprøvepumping. Bolkesjø vannverk: Ut fra tolkning av foreliggende geologiske data samt geofysiske målinger (VLF-profilering) konkluderes med at muligheter for uttak av den etterspurte vannmengde (inntil 200 m3\/døgn) kan foreligge ved boring av fjellbrønn(er) i granittisk\/granodiorittisk gneis på sørøst-siden av dalsenkningen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.020)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectVANNFORSYNING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Notodden kommune. Oppfølging av GiN-prosjektet i Telemark fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode31514
dc.source.pagenumber38


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal