Show simple item record

dc.contributor.authorHenriksen, Helge
dc.date.accessioned2020-07-15T08:40:19Z
dc.date.available2020-07-15T08:40:19Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666434
dc.description.abstractGiN-programmet i Hordaland ble gjennomført i 1991. Kommunene i fylket hadde prioritert i alt 105 steder hvor de ønsket en vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning. I A-kommunene ble grunnvannsmulighetene vurdert på grunnlag av eksisterende geologisk bakgrunnsmateriale samt feltbefaring i de aktuelle områdene. I B-kommunene er vurderingsgrunnlaget kontorstudier av kartmateriale og eksisterende rapporter. Denne rapporten gir en samlet oversikt over resultatene for Hordaland fylke. I alle områdene ble grunnvannsmulighetene vurdert både for løsmasser og fjell. Mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning ble for de 105 forsyningsområdene karakterisert slik: God (11 områder), mulig (73 områder), dårlig (21 områder). Der karakteristikken \"mulig\" er knyttet til grunnvannsforekomster i løsmasser, vil feltbefaring (B-kommuner) og eventuelt sonderboringer og prøvepumping av undersøkelsesbrønner gi sikre konklusjoner. Sikre konklusjoner for områder med karakteristikken \"mulig i fjell\" forutsetter prøveboring og prøvepumping. En prøvebrønn i fjell kan eventuelt senere etableres som produksjonsbrønn.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.165)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.titleGrunnvann i Hordaland fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode31960
dc.source.pagenumber67


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal