Show simple item record

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial15213 Løkken
dc.coverage.spatial15212 Hølonda
dc.date.accessioned2020-07-15T08:40:36Z
dc.date.available2020-07-15T08:40:36Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666445
dc.description.abstractDet er foretatt hydrogeologiske undersøkelser og langtidsprøvepumping av to grunnvannsforekomster i Meldal kommune (Mohåggan og Muan). Undersøkelsene ved Mohåggan viser at en betydelig direkteinfiltrasjon av elvevann finner sted. Dette gir uakseptabel vannkvalitet og lokaliteten er derfor betegnet som uegnet for uttak av drikkevann. 300-400 m nord for Mohåggan ble indik- asjoner på positive forhold for grunnvannsuttak funnet i ett borpunkt. Ved eventuell etablering av en permanent vannforsyningsbrønn ved Muan forventes midlere kapasitet å være minimum 1600 l\/min. Grunnvannet ved Muan tilfredstiller Folkehelsa s (SIFF) krav til innhold av uorganiske komponenter gjennom hele prøvepumpingsperioden, dog med et klart unntak for nitrat. Nitratinnholdet reduseres gjennom prøvepumpingsperioden gradvis ned mot SIFF-normen. Det anbefales at en oppfølgende prøvepumping gjennomføres ved Muan, bl.a. for å kartlegge forholdene m.h.t. bakteriologisk sikring.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.208)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectVANNKVALITET
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved Mohåggan og Muan i Meldal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31998
dc.source.pagenumber30


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal