Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMorland, Geir
dc.coverage.spatial17272 Skipbåtsvær
dc.date.accessioned2020-07-15T08:40:52Z
dc.date.available2020-07-15T08:40:52Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666459
dc.description.abstractHerøy kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bak- grunnsmateriale. Kommunen har prioritert ett sted hvor muligheter for grunn- vannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter antatt personfor- bruk på 350 liter\/døgn. Muligheten for grunnvannsforsyning til det prioriterte stedet klassifiseres i henhold til god, mulig og dårlig. For det prioriterte stedet i Herøy kommune er konklusjonen: Gåsvær: Mulig. Området er ikke befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes til vannforsyning innen området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.008)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.titleGrunnvann i Herøy kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31827
dc.source.pagenumber9


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal