Show simple item record

dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.contributor.authorBergstrøm, Bjørn
dc.coverage.spatial18134 Holmestrand
dc.coverage.spatial18133 Sandefjord
dc.date.accessioned2020-07-15T08:41:18Z
dc.date.available2020-07-15T08:41:18Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666486
dc.description.abstractAndebu kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Vestfold har GiN- arbeidet foregått etter litt spesielle retningslinjer. Kommunen har i svært liten grad prioritert områder. Basert på gjennomgang av kvartærgeologiske kart er imidlertid potensielle grunnvannsforekomster i løsmasser befart i hele fylket. For kommuner som har slike forekomster, er de beskrevet i rap- porten. Videre gis en generell vurdering av grunnvannsmulighetene fra fjell i kommunen. A-kommunene får egne rapporter, mens B-kommunene rapporteres samlet. Andebu kommune har ikke angitt områder som er prioritert m.h.t. kartlegging av vannforsyningsmuligheter. Tre avsetninger er befart: Merkedamselva, Bustingen-Sukke og Heia. Heia synes å være gunstigst av disse forekomstene, men muligheter for grunnvannsuttak antas å kunne foreligge i alle områdene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.039)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.titleGrunnvann i Andebu kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31869
dc.source.pagenumber10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal