Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.contributor.authorBergstrøm, Bjørn
dc.coverage.spatial18143 Drammen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:41:19Z
dc.date.available2020-07-15T08:41:19Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666487
dc.description.abstractHof kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Vestfold har GiN-arbeidet foregått etter litt spesielle retningslinjer. Kommunene har i svært liten grad prioritert områder. Basert på gjennomgang av kvartærgeologiske kart er imidlertid potensielle grunnvannsforekomster i løsmasser befart i hele fylket. For kommuner som har slike forekomster, er de beskrevet i rapporten. Videre gis en generell vurdering av grunnvannsmulighetene fra fjell i kom- munen. A-kommunene får egne rapporter, mens B-kommunene rapporteres samlet. Hof kommune har ikke angitt områder som er prioritert m.h.t. kartlegging av vannforsyningsmuligheter. Seks avsetninger er befart: Engerud, Martnerud, Lianelva, Haugestad, Vikeelva og Lørdal. For noen av avsetningene er mulig- heter for grunnvannsuttak dokumentert gjennom boringer og testpumping, men vannkvaliteten har tildels vært for dårlig (jern\/mangan-problemer).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.040)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.titleGrunnvann i Hof kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31870
dc.source.pagenumber11


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal