Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergstrøm, Bjørn
dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.coverage.spatial17131 Siljan
dc.coverage.spatial18134 Holmestrand
dc.date.accessioned2020-07-15T08:41:20Z
dc.date.available2020-07-15T08:41:20Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666488
dc.description.abstractLardal kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Vestfold har GiN-arbeidet foregått etter litt spesielle retningslinjer. Kommunene har i svært liten grad prioritert områder. Basert på gjennomgang av kvartærgeologiske kart er imidlertid potensielle grunnvannsforekomster i løsmasser befart i hele fylket. For kommuner som har slike forekomster, er de beskrevet i rapporten. Videre gis en generell vurdering av grunnvannsmuilighetene fra fjell i kommunen. A-kommunene får egne rapporter, men B-kommunene rapporteres samlet. Lardal kommune har ikke angitt områder som er prioritert m.h.t. kartlegging av vannforsyningsmuligheter, men seks avsetninger er befart: Florestua, Svartangen, Hærlandselva, Toåshaugen, Dalelva og Otterstad. Florestua. Hærlandselva og Otterstad synes å være de gunstigste avsetningene med tanke på grunnvannsutnyttelse, men muligheter for vannuttak antas å kunne foreligge i alle områdene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.041)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectDATABASE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.titleGrunnvann i Lardal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31872
dc.source.pagenumber12


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal