Show simple item record

dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.contributor.authorBergstrøm, Bjørn
dc.coverage.spatial18134 Holmestrand
dc.date.accessioned2020-07-15T08:41:21Z
dc.date.available2020-07-15T08:41:21Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666490
dc.description.abstractRamnes kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Vestfold har GiN-arbeidet foregått etter litt spesielle retningslinjer. Kommunene har i svært liten grad prioritert områder. Basert på gjennomgang av kvartærgeologiske kart er imidlertid potensielle grunnvannsforekomster i løsmasser befart i hele fylket. For kommuner som har slike forekomster, er de beskrevet i rapporten. Videre gis en generell vurdering av grunnvannsmulighetene fra fjell i kom- munen. A-kommunene får egne rapporter, mens B-kommunene rapporteres samlet. Ramnes kommune har ikke angitt områder som er prioritert m.h.t. kartlegging av vannforsyningsmuligheter. Ved gjennomgang av bakgrunnsmateriale er det i kommunen ikke funnet løsavsetninger som synes å være egnet for større grunn- vannsuttak. Innen deler av kommunen er berggrunnen dominert av permiske lavabergarter. Ytelser omkring 2-3 l\/s pr. borehull er ikke uvanlig i disse bergartene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.043)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleGrunnvann i Ramnes kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31876
dc.source.pagenumber5


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal