Show simple item record

dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.contributor.authorBergstrøm, Bjørn
dc.coverage.spatial18134 Holmestrand
dc.date.accessioned2020-07-15T08:41:22Z
dc.date.available2020-07-15T08:41:22Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666491
dc.description.abstractVåle kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Vestfold har GiN-arbeidet foregått etter litt spesielle retningslinjer. Kommunene har i svært liten grad prioritert områder. Basert på gjennomgang av kvartærgeologiske kart er imidlertid potensielle grunnvannsforekomster i løsmasser befart i hele fylket. For kommuner som har slike forekomster, er de beskrevet i rapporten. Videre gis en generell vurdering av grunnvannsmulighetene fra fjell i kom- munen. A-kommunene får egne rapporter, mens B-kommunene rapporteres samlet. Våle kommune har angitt et område, Strange, som er prioritert m.h.t. kart- legging av vannforsyningsmuligheter. Det synes å være muligheter for å dekke det oppgitte vannbehov ved uttak av grunnvann fra fjellbrønner. I kommunen er det ikke registrert løsmaseforekomster som synes å være egnet for større grunnvannsuttak.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.044)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.titleGrunnvann i Våle kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31877
dc.source.pagenumber8


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal