Show simple item record

dc.contributor.authorSoldal, Oddmund
dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.coverage.spatial12124 Stavanger
dc.coverage.spatial12121 Høle
dc.date.accessioned2020-07-15T08:41:31Z
dc.date.available2020-07-15T08:41:31Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666502
dc.description.abstractSandnes er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Det er prioritert seks område for nærmare vurdering. Vurderingane byggjer på synfaring og boringar, samt samanstilling av tidlegare undersøkingar. Vassbehovet er berekna etter 250 liter\/person pr. døgn. Prioriterte område: Høle: Mogeleg å nytta kjelder, evt. med supplement frå boringar i fjell\/lausmassar. (\"Mogeleg\"). Bergsågel-Ims: Fleire borebrønnar i fjell for å få dekka vassbehovet.(\"Mogeleg Svilandsområdet: Vurdering for å finna evt. reservevasskjelder. Eit område er godt eigna for brønnar i lausmassar. (\"God\"). Bjelland-Hommelsåk: Avsetningar ved Lutrivatnet kan vera eigna (\"Mogeleg\"). Bråstein-Foss-Eikeland: Vurdering for å finna evt. reservevasskjelder. Fleire lausmasseavsetningar kan vera eigna. Desse må undersøkjast betre. (\"Mogeleg\"). Kjosavik-Tengesdal: Mest aktuelt med utnytting av fleire vasskjelder. Truleg mogeleg å dekka vass- behovet. (\"Mogeleg\").
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.097)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.titleGrunnvatn i Sandnes kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31907
dc.source.pagenumber13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal