Show simple item record

dc.contributor.authorSoldal, Oddmund
dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.coverage.spatial13114 Sokndal
dc.coverage.spatial12111 Egersund
dc.date.accessioned2020-07-15T08:41:34Z
dc.date.available2020-07-15T08:41:34Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666505
dc.description.abstractSokndal er ein B-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingane byggjer på tidlegare undersøkingar og på kartstudier. Vassbehovet er berekna etter 250 liter\/ person pr. døgn. Det er prioritert fire område i kommunen: Nesvåg-Vatland: (\"Mogeleg\"). Spreidd busetnad gjer det aktuelt å bruka fleire vasskjelder. Truleg mogeleg å dekka vassbehovet ved å bora fleire brønnar i fjell. Bergly-Berrjod: (\"God\"). Boring i fjell kan truleg dekka vassbehovet. Ålgård-Mysse: (\"Mogeleg\"). Truleg mest aktuelt med utnytting av to vasskjelder Ei lausmasseavsetning ved Ålgård vil truleg vera eigna for grunnvassforsyning. Ved Mysse vil fjellboring truleg gje nok vatn til å dekka behovet. Mydland: (\"Mogeleg\"). Fleire brønnar i fjell vil truleg kunna dekka behovet for vatn. Få opplysningar om fjellgrunnen sine eigenskapar i kommunen gjer at vurderingane er relativt usikre. Konklusjonen byggjer på erfaringar i nabo- kommunane.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.110)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.titleGrunnvatn i Sokndal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31913
dc.source.pagenumber11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal