Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHenriksen, Helge
dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.coverage.spatial12143 Ølen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:41:37Z
dc.date.available2020-07-15T08:41:37Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666508
dc.description.abstractØlen kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i Ølen- sjøen, Ølensvåg, Bjoa og Vikebygd er vurdert på grunnlag av studier av til- gjengelig kartmateriale og rapporter, samt feltbefaring. I områdene Ølensjøen og Bjoa (Dalsbruket) er det i tillegg utført sonderboringer. Områdene er pekt ut av Ølen kommune, og vurderingene av grunnvannsmulighetene er gjort i for- hold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Grunnlaget for beregning av vann- behovene er et vannforbruk på 350 liter\/person\/døgn. Mulighetene for grunn- vannsforsyning til de prioriterte områdene er karakterisert slik: Ølensjøen: dårlig, Ølensvåg: dårlig, Bjoa: dårlig, Vikebygd: dårlig.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.119)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.titleGrunnvann i Ølen kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31918
dc.source.pagenumber11


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal