Show simple item record

dc.contributor.authorHenriksen, Helge
dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.coverage.spatial12143 Ølen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:41:37Z
dc.date.available2020-07-15T08:41:37Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666508
dc.description.abstractØlen kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i Ølen- sjøen, Ølensvåg, Bjoa og Vikebygd er vurdert på grunnlag av studier av til- gjengelig kartmateriale og rapporter, samt feltbefaring. I områdene Ølensjøen og Bjoa (Dalsbruket) er det i tillegg utført sonderboringer. Områdene er pekt ut av Ølen kommune, og vurderingene av grunnvannsmulighetene er gjort i for- hold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Grunnlaget for beregning av vann- behovene er et vannforbruk på 350 liter\/person\/døgn. Mulighetene for grunn- vannsforsyning til de prioriterte områdene er karakterisert slik: Ølensjøen: dårlig, Ølensvåg: dårlig, Bjoa: dårlig, Vikebygd: dårlig.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.119)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.titleGrunnvann i Ølen kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31918
dc.source.pagenumber11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal