Show simple item record

dc.contributor.authorHenriksen, Helge
dc.coverage.spatial11162 Sæbø
dc.date.accessioned2020-07-15T08:41:39Z
dc.date.available2020-07-15T08:41:39Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666511
dc.description.abstractLindås kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i områdene Myking, Hjelmås-Leknes, Eikanger-Fyllingsnes og Kvamsvåg-Fosse er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter samt feltbefaring. Områdene er pekt ut av Lindås kommune, og vurderingene av grunnvannsmulighetene er gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kom- munen. Grunnlaget for beregning av vannbehovene er et vannforbruk på 350 liter\/person\/døgn. Mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene er karakterisert slik: Myking: mulig i fjell, Hjelmås-Leknes: dårlig, Eikanger-Fyllingsnes: dårlig, Kvamsvåg-Fosse: mulig i fjell. Sikre konklusjoner for områder karakterisert som \"mulig i fjell\" forutsetter prøveboring\/prøvepumping. En prøvebrønn i fjell kan eventuelt senere etab- leres som produksjonsbrønn.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.126)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.titleGrunnvann i Lindås kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31923
dc.source.pagenumber10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal