Show simple item record

dc.contributor.authorHenriksen, Helge
dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.coverage.spatial13164 Myrkdalen
dc.coverage.spatial13163 Voss
dc.coverage.spatial12162 Evanger
dc.date.accessioned2020-07-15T08:41:40Z
dc.date.available2020-07-15T08:41:40Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666512
dc.description.abstractVoss kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i områdene Voss (Bømoen), Dyrvedalen, Helland-Haug, Dalane og Vinje er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter, samt feltbefaring. Det er utført sonderboringer på Bømoen og Rekve (Dyrve- dalen) og prøvepumping med 5\/4\" sandspiss på Bømoen. Vurderingene av grunn- vannsmulighetene er gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Grunnlag for beregning av vannbehovene er et vannforbruk på 350 liter\/person\/ døgn. Mulighetene for grunnvannsforsyning til de priotiterte områdene er karakterisert slik: Voss (Bømoen): god i løsmasser, Dyrvedalen: mulig i løs- masser, Helland-Haug: mulig i fjell, Dalane: mulig i fjell, Vinje: god i løsmasser. I områder med karakteristikken \"mulig i løsmasser\" vil sonderbor- inger og prøvepumping av undersøkelsesbrønner gi sikre konklusjoner. Sikre konklusjoner for områder karakterisert som \"mulig i fjell\" forutsetter prøve- boring og prøvepumping. En prøvebrønn i fjell kan eventuelt senere etableres som produksjonsbrønn.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.129)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.titleGrunnvann i Voss kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31925
dc.source.pagenumber13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal