Show simple item record

dc.contributor.authorHenriksen, Helge
dc.coverage.spatial13153 Odda
dc.coverage.spatial12153 Fusa
dc.coverage.spatial12152 Varaldsøy
dc.coverage.spatial12144 Husnes
dc.coverage.spatial12143 Ølen
dc.coverage.spatial12141 Kvinnherad
dc.date.accessioned2020-07-15T08:41:44Z
dc.date.available2020-07-15T08:41:44Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666517
dc.description.abstractKvinnherad kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i områdene Åkra, Handeland, Omvikdal, Snilstveitøy, Varaldsøy og Sundal er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter, samt korte feltbefaringer. Områdene er pekt ut av Kvinnherad kommune, og vurderingene av grunnvannsmulighetene er gjort i forhold til oppgitte vann- behov fra kommunen. Grunnlaget for beregningene av vannbehovene er et vann- forbruk på 350 liter\/person\/døgn. Mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene er karakterisert slik: Åkra: mulig i fjell, Handeland: mulig i løsmasser, Omvikdal: mulig i løsmasser, Snilstveitøy: mulig i fjell, Varaldsøy: mulig i fjell, Sundal: mulig i løsmasser og i fjell. I områder med karakteristikken \"mulig i løsmasser\" vil sonderboringer og prøvepumping av undersøkelsesbrønner gi sikre konklusjoner. Sikre konklusjoner for om- råder karakterisert som \"mulig i fjell\" forutsetter prøveboring\/prøvepumping. En prøvebrønn i fjell kan eventuelt senere etableres som produksjonsbrønn.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.137)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.titleGrunnvann i Kvinnherad kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31933
dc.source.pagenumber12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal