Show simple item record

dc.contributor.authorStorset, Arne
dc.coverage.spatial14203 Sunndalsøra
dc.date.accessioned2020-07-15T08:41:50Z
dc.date.available2020-07-15T08:41:50Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666523
dc.description.abstractDet er foretatt bakteriologisk undersøkelse av salt grunnvann. Total-antall bakterier ved direktetelling i fluorescens-mikroskop (DAPI-farging) var i størrelsesorden 300.000\/ml. Bakterier innen genus Vibrio ble valgt som indikator for mulig forekomst av fiskepatogene mikroorganismer. Vibrio-bakterier er dominerende i det marine miljø, både i vannet, i sedimenter og i fiskens tarmflora. Innen denne bakterieslekten finner en også to utbredte fiskepatogene bakterier; V. anguillarum og V. salmonicida (furunkulose-bakterien). Undersøkelsen viser at Vibrio-bakterier forekommer i langt mindre antall i salt grunnvann sammenlignet med sjøvann. Ved undersøkelsen i okt.-nov.-91 ligger antall vibrio i salt grunnvann i området 700-2000\/500ml. For sjøvann er tallene gjennomgående 10 ganger høyere. Undersøkelsen i jan.-feb.-92 viser betydelig lavere vibriotall (20-450\/500ml). Forekomsten ser ut til å følge sykliske svingninger, men en har i denne undersøkelsen ikke funnet korrelasjon mellom svingningene og andre fysiske\/kjemiske forhold. Bakterieantaller i salt grunnvann synes ikke å vise samvariasjon med tidevannsfluktuasjoner.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.253)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectSALT GRUNNVANN
dc.subjectBAKTERIOLOGISK ANALYSE
dc.titleSalt industrigrunnvann: Mikrobiologiske forhold ved munningen av Litledalselva, Sunndal kommune, Møre og Romsdal
dc.typeReport
dc.description.localcode31694
dc.source.pagenumber14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal