Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStorset, Arne
dc.coverage.spatial14203 Sunndalsøra
dc.date.accessioned2020-07-15T08:41:50Z
dc.date.available2020-07-15T08:41:50Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666523
dc.description.abstractDet er foretatt bakteriologisk undersøkelse av salt grunnvann. Total-antall bakterier ved direktetelling i fluorescens-mikroskop (DAPI-farging) var i størrelsesorden 300.000\/ml. Bakterier innen genus Vibrio ble valgt som indikator for mulig forekomst av fiskepatogene mikroorganismer. Vibrio-bakterier er dominerende i det marine miljø, både i vannet, i sedimenter og i fiskens tarmflora. Innen denne bakterieslekten finner en også to utbredte fiskepatogene bakterier; V. anguillarum og V. salmonicida (furunkulose-bakterien). Undersøkelsen viser at Vibrio-bakterier forekommer i langt mindre antall i salt grunnvann sammenlignet med sjøvann. Ved undersøkelsen i okt.-nov.-91 ligger antall vibrio i salt grunnvann i området 700-2000\/500ml. For sjøvann er tallene gjennomgående 10 ganger høyere. Undersøkelsen i jan.-feb.-92 viser betydelig lavere vibriotall (20-450\/500ml). Forekomsten ser ut til å følge sykliske svingninger, men en har i denne undersøkelsen ikke funnet korrelasjon mellom svingningene og andre fysiske\/kjemiske forhold. Bakterieantaller i salt grunnvann synes ikke å vise samvariasjon med tidevannsfluktuasjoner.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.253)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectSALT GRUNNVANN
dc.subjectBAKTERIOLOGISK ANALYSE
dc.titleSalt industrigrunnvann: Mikrobiologiske forhold ved munningen av Litledalselva, Sunndal kommune, Møre og Romsdal
dc.typeReport
dc.description.localcode31694
dc.source.pagenumber14


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal