Show simple item record

dc.contributor.authorEllingsen, Knut
dc.date.accessioned2020-07-15T08:41:53Z
dc.date.available2020-07-15T08:41:53Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666525
dc.description.abstractOppgaver over bruk av grunnvann i vannforsyningen er innsamlet fra kommunenes tekniske etater, hovedsaklig ved hjelp av fylkeskontaktene i GiN-prosjektet. Alle kommunene i Norge er dekket, I dataene er det skilt mellom vannforsyn- inger med h.h.v. mer enn og mindre enn 100 personer tilknyttet (større\/mindre vannverk). Nasjonalt forsynes 12,9 % av befolkningen med grunnvann (544 000 personer). Omlag like mange personer forsynes fra større grunnvannsverk som fra mindre grunnvannsverk. Det er en sterk tendens til at kommuner\/regioner med mye spredt bosetting har høy forsyningsgrad av grunnvann. Høyest forsyn- ingsgrad finnes i noen fylker med store naturgitte grunnvannsmuligheter som Oppland, Hedmark og Buskerud. Dataene avdekker likevel at det er uoverens- stemmelse mellom grunnvannsbruk og forekomst av anvendelige ressurser i landet sett under ett. Det finnes derfor et betydelig potensiale for øket bruk av grunnvann.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (91.248)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.titleNorske kommuners bruk av grunnvann til vannforsyning
dc.typeReport
dc.description.localcode31700
dc.source.pagenumber57


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal