Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.coverage.spatial14321 Bardu
dc.date.accessioned2020-07-15T08:42:03Z
dc.date.available2020-07-15T08:42:03Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666532
dc.description.abstractI forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging på kartblad 1432 I Bardu er det utført georadarmålinger og kombinerte elektriske profileringer\/sonderinger ved tre lokaliteter (Furumoen, Haugset og Finnkroken). Hovedformålet med undersøkelsen var å kartlegge grensen mellom finkornige elveavsetninger og underliggende breelvavsetninger. Ved georadarmålinger var det ikke mulig å se eller følge denne grensen ved noen lokaliteter, men grunnvannsspeil ble på- vist flere steder. De elektriske målingene har ved to lokaliteter (Furumoen og Finnkroken) indikert denne grensen. De elektriske målingene har også vist at elveavsetningene innen de undersøkte områdene er mer finkornet enn breelv- avsetningene, men at de allikevel ikke er vesentlig finstoffholdige. Måling- ene har vist god korrelasjon mellom høy resistivitet og større penetrasjons- dyp.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.186)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBREELVAVSETNING
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectELVEAVSETNING
dc.subjectGEORADAR
dc.titleGeoradar og elektriske målinger i Bardu kommune, Troms
dc.typeReport
dc.description.localcode31667
dc.source.pagenumber14


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal