Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial19181 Rendalen
dc.coverage.spatial19182 Storsjøen
dc.coverage.spatial19183 Stor-Elvdal
dc.coverage.spatial19184 Hanestad
dc.coverage.spatial16192 Tylldal
dc.coverage.spatial20184 Isteren
dc.coverage.spatial20183 Elvdal
dc.coverage.spatial19171 Evenstad
dc.date.accessioned2020-07-15T08:42:14Z
dc.date.available2020-07-15T08:42:14Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666540
dc.description.abstractGrus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register, etablert for å gi en oversikt over sand- og grusforekomster, og dermed gi et grunn- lag for en helhetlig vurdering av alle interesser knyttet til disse forekom- stene. Feltregistreringen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:20.000 Resultatene presenteres i form av tekst, tebeller og sand- og grusressurskart i målestokk 1:50.000. Rendalen kommune er godt forsynt med sand og grus til byggetekniske formål. Det er registrert 71 forekomster spredt over hele kom- munen. De største og best egnede til høyverdig veg- og betongformål ligger i Rendalen. Kommunen har et stort seter- og skogsbilvegnett. Flere mindre fore- komster dekker i stor grad behovet for vedlikeholdsmasser til disse, uten at transportavstandene blir for lange. Oppfølgende undersøkelser på enkelte viktige forekomster gir mulighet for en fornuftig og langsiktig forvaltning av disse ressursene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.184)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVOLUM
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Rendalen kommune, Hedmark fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode31713
dc.source.pagenumber47


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal