Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial18184 Atnsjøen
dc.coverage.spatial16193 Alvdal
dc.coverage.spatial15193 Hjerkinn
dc.coverage.spatial15191 Einunna
dc.coverage.spatial15192 Folldal
dc.date.accessioned2020-07-15T08:42:16Z
dc.date.available2020-07-15T08:42:16Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666541
dc.description.abstractGrus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register, etablert for å gi oversikt over tilgjengelige sand- og grusforekomster, og dermed danne grunnlag for en fornuftig forvaltning av disse ressursene. Feltregist- reringen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:20.000. Resultatene presenteres i form av tekst, kart og tabeller. Folldal kommune har mange og store sand- og grusforekomster. Med et totalt volum på 260 mill. m3 og 53 registrerte forekomster er Folldal å betrakte som en overskuddskommune. Selv om flere forekomster og ca. 100 mill. m3 er båndlagt gjennom vern, er kommunen selvforsynt med disse byggeråstoffene i lang tid framover. Styrkemessig er materialet godt egnet til vegformål i de sør- og østlige deler av kommunen. I nord og vest er det et større innslag av svake bergarter. Forekomstene ligger jevnt fordelt i hele kommunen, noe som gir begrensede transportavstand- er.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.183)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Folldal kommune, Hedmark fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode31714
dc.source.pagenumber54


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal