Show simple item record

dc.contributor.authorSmethurst, Mark A.
dc.contributor.authorSkilbrei, Jan Reidar
dc.coverage.spatial18231 Andorsjøen
dc.coverage.spatial18234 Grong
dc.coverage.spatialSNÅSA
dc.coverage.spatialGRONG
dc.date.accessioned2020-07-15T08:42:22Z
dc.date.available2020-07-15T08:42:22Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666543
dc.description.abstractGeofysiske data innsamlet fra helikopter over kartbladene Grong og Andor- sjøen er tolket. Tolkning av elektromagnetiske data har påvist flere interessante EM-anomalier, som representerer gode elektriske ledere i berg- grunnen. Disse ligger innenfor avgrensede områder. Ut fra det geologiske miljøet er det grunn til å tro at noen av disse representerer sulfidminer- aliseringer (områdene er avmerket på kartene). Tolkning av aeromagnetiske data og digitale høydedata er foretatt. Det er påvist noen områder hvor det er konflikt mellom anomalikartet og kartlagt geologi. Tolkede magnetiske dislokasjoner er sammenlignet med topografiske lineamenter. De viser to hovedretninger: 1) Nordøst - sørvest (sammenfallende med Møre-Trøndelag forkastningssonen). 2) Nord til nordvest - sør til sørøst. Betydningen av lineamentene er diskutert i teksten.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.265)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.titleTolkning av helikoptergeofysikk fra kartbladene Grong og Andorsjøen, med hovedvekt på mineralprospektering
dc.typeReport
dc.description.localcode31720
dc.source.pagenumber23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal