Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilmo, Bernt O.
dc.coverage.spatial17242 Skogmo
dc.coverage.spatial17234 Namsos
dc.coverage.spatial17231 Overhalla
dc.date.accessioned2020-07-15T08:42:37Z
dc.date.available2020-07-15T08:42:37Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666556
dc.description.abstractOverhalla kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rapporter, feltbefaring og enkelte sonderboringer med testpumpinger. Kommunen ønsket en vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning til Overhalla vannverk som forsyner nesten hele bebyggelsen i hoveddalføret. Grunnvannsmulighetene er vurdert i fire forskjellige områder langs eksister- ende ledningstrase. Det er tilsammen vurdert 9 løsavsetninger. På grunn av det store vannbehovet er grunnvann fra fjell ikke vurdert. Det er både gjen- nom GiN-kartleggingen og i tidligere undersøkelser (NGU,1975) påvist flere lokaliteter med muligheter for å dekke det oppgitte vannbehovet med grunn- vann fra løsavsetninger. En sikker vurdering av grunnvannspotensialet krever oppfølgende undersøkelser i form av flere sonderboringer og testpumpinger. For enkelte områder (Gansmoen, Skage, Råbakken) synes forholdene å være såvidt avklaret at nedsetting av brønner for langtidsprøvepumping kan anbe- fales.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.203)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.titleGrunnvann i Overhalla kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31746
dc.source.pagenumber20


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal