Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilmo, Bernt O.
dc.coverage.spatial17231 Overhalla
dc.coverage.spatial18243 Harran
dc.coverage.spatial18234 Grong
dc.date.accessioned2020-07-15T08:42:38Z
dc.date.available2020-07-15T08:42:38Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666557
dc.description.abstractGrong kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen av grunnvanns- mulighetene er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennom- gang av tilgjengelige rapporter, feltbefaring og tre sonderboringer. Når det nye grunnvannsanlegget ved Farstøa settes i drift vil over 80 % av innbyggerne i kommunen forsynes med grunnvann. Det er tidligere bygd flere vassverk basert på grunnvann båfr i fjell og løsmasser og i tillegg forsynes flere enkeltanlegg med grunnvann fra gravde brønner\/kilder og fjellbrønner. Kommunen har prioritert fem steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Muligheten for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig. Klassifiseringen gjøres i henhold til det oppgitte vannbehovet for hvert forsyningssted. For de prioriterte stedene i Grong kommune er konklusjonen: Bergsmo: mulig Øyem: mulig Sem-Heggem: god Laulisetra: mulig Harran: god
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.193)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectDATABASE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.titleGrunnvann i Grong Kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31751
dc.source.pagenumber18


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal