Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilmo, Bernt O.
dc.coverage.spatial18243 Harran
dc.coverage.spatial17242 Skogmo
dc.coverage.spatial18244 Kongsmoen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:42:41Z
dc.date.available2020-07-15T08:42:41Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666561
dc.description.abstractHøylandet kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen av grunn- vannsmulighetene er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rapporter, feltbefaring og sonderboringer på to løsavsetninger. Midtre Høylandet kom. vassverk tok i 1989 i bruk en ny vannkilde basert på grunnvann fra fjellbrønner. Tre fjellbrønner gir til- sammen over 6 l\/s med grunnvann av meget høy kvalitet. De andre vassverka i kommunen er basert på overflatevann. Kommunen har prioritert seks steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Muligheten for grunn- vannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig. Klassifiseringen gjøres i henhold til det oppgitte vannbehovet for hvert forsyningssted. For de prioriterte stedene i Høylandet kommune er kon- klusjonen: Kongsmoen-Aunet: mulig Bjørlia: god Hognes: mulig Flått: god Høylandet sentrum: god Vassbotna: god
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.192)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectDATABASE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.titleGrunnvann i Høylandet kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31758
dc.source.pagenumber25


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal