Show simple item record

dc.contributor.authorHenriksen, Helge
dc.coverage.spatial11163 Herdla
dc.coverage.spatial11162 Sæbø
dc.date.accessioned2020-07-15T08:42:47Z
dc.date.available2020-07-15T08:42:47Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666567
dc.description.abstractRadøy kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i områdene Kolstad-Kårtveit-Boga, Storheim-Haukeland, Toska, Lervik-Namntvedt, Valdersnes og Straume er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter, samt feltbefaring. Områdene er pekt ut av Radøy kommune, og vurderingene av grunnvanns-mulighetene er gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Som beregningsgrunnlag for vannbehovene er det brukt et vannforbruk på 350 liter\/person\/døgn. Mulighetene for grunn- vannsforsyning til de prioriterte områdene er karakterisert slik: Kolstad-Kårtveit-Boga: mulig i fjell, Storheim-Haukeland: dårlig, Toska: mulig i fjell, Lervik-Namntvedt: mulig i fjell, Valdersnes: mulig i fjell. Sikre konklusjoner for områder karakterisert som \"mulig i fjell\" forutsetter prøveboring\/prøvepumping. En prøvebrønn i fjell kan even- tuelt senere etableres som produksjonsbrønn.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.127)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.titleGrunnvann i Radøy kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31768
dc.source.pagenumber12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal