Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSnekkerbakken, Aud M.
dc.contributor.authorNordahl-Olsen, T.
dc.contributor.authorRagnhildstveit, Jomar
dc.coverage.spatial19152 Ullensaker
dc.coverage.spatial19151 Eidsvoll
dc.coverage.spatial19162 Tangen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:42:59Z
dc.date.available2020-07-15T08:42:59Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666582
dc.description.abstractEidsvoll kommune har prioritert to områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Eidsvoll kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er gjort med bakgrunn i eksisterende data. Det er ikke foretatt befaringer eller feltarbeid. I rapporten klassifiseres mulig- hetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig eller dårlig. Vurderingen i Eidsvoll har gitt følgende resultat: Dal-Råholt området har løsmasser som kan være viktige i grunnvamnnsforsyning. Inntil avsetningene er undersøkt anbefales det at områdene og grunnvannet sikres mot forurensning. Det er oppgitt et vannbehov på 1,6 l\/s i området Feiring. Det anses å være mulig å dekke behovene både fra fjell og løsmasser i området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.087)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.titleGrunnvann i Eidsvoll kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31799
dc.source.pagenumber10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal