Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Heidi Anita
dc.date.accessioned2020-07-15T08:43:12Z
dc.date.available2020-07-15T08:43:12Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666595
dc.description.abstractI perioden 29. april - 10. juni utførte Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens Kartverk, div. Norges Sjøkartverk (NSKV) et maringeologisk\/hydro- grafisk tokt i Skagerrak. Hovedvekten av datainnsamlingen foregikk utenfor kystlinjen mellom Langesundsfjorden og Arendal. Denne rapporten sammenfatter foreløpig tolkning av mektigheten av kvartære løsmasser basert på refleksjons- seismiske data. Det er vist eksempler på sedimenttyper og seismostratigrafi. Et område med grunn gass, antagelig av biogen opprinnelse, er påvist.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.220)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNN GASS
dc.subjectMEKTIGHET
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.titleKvartærgeologi, Skagerrak. Foreløpig tolkning av refleksjonsseismiske data fra den nordøstlige del av Skagerrak basert på data innsamlet i 1991
dc.typeReport
dc.description.localcode31705
dc.source.pagenumber22


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal