Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSoldal, Oddmund
dc.coverage.spatial12163 Stanghelle
dc.date.accessioned2020-07-15T08:43:36Z
dc.date.available2020-07-15T08:43:36Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666617
dc.description.abstractNGU har utført grunnvassgeologiske undersøkingar ved Dalegarden i Vaksal kommune. Boringar, testpumping og vassanalysar viser eit veleigna område for plassering av brønnar for langs tid prøvepumping. Nydanning av grunnvatn til brønnane må baserast på indusert innstrøymning frå Daleelva. Avstand og topografi frå elva vert vurdert til å vera tilstrekkelig til å få fullgod rensing av elvevatnet. Det vert tilrådd å føra prosjektet vidare i fase II med etablering av brønnar for utføring av pumpeforsøk og langtidsprøvepumping.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.319)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.titleGrunnvassundersøkinger ved Dalegarden i Vaksdal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode33301
dc.source.pagenumber21


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal