Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSoldal, Oddmund
dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.coverage.spatial12133 Rennesøy
dc.coverage.spatial12132 Strand
dc.coverage.spatial12121 Høle
dc.date.accessioned2020-07-15T08:43:39Z
dc.date.available2020-07-15T08:43:39Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666621
dc.description.abstractStrand kommune er ein B-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingane byggjer på kartstudier samt samanstilling av tidlegare undersøkingar. Vassbehovet er berekna etter 250 liter\/person pr. døgn. Prioriterte område for nærmare vurdering av grunnvassforholda: Fiskå: (\"Mogeleg\"). Borebrønnar i fjell kan vera aktuelt. Botne: (\"Mogeleg\"). Både boring i fjell og lausmassar vil truleg gje nok vatn til å dekka vassbehovet. Idse: (\"Mogeleg\"). Forholda er usikre med omsyn til grunnvassforsyning. Synfaring er nødvendig for å gje ei sikrare vurdering.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.113)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.titleGrunnvatn i Strand kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode31914
dc.source.pagenumber11


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal