Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSoldal, Oddmund
dc.date.accessioned2020-07-15T08:43:54Z
dc.date.available2020-07-15T08:43:54Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666632
dc.description.abstractForholda for grunnvassforsyning er vurdert i tolv A-kommunar og elleve B-kommunar. A-kommunane Bjugn, Roan og Ørland vart vurdert i samband med Nord-Trøndelagsprogrammet. Kommunane i indre strøk har generelt gode forhold for utnytting av grunnvatn frå lausmassar. I ytre strøk av fylket er det lite lausmassar. Eventuelt grunnvassuttak i dei kommunane må i stor grad baserast på borebrønnar i fjell. I midtre del av fylket ligg dei fleste vurderte områda under marin grense. Dette medfører at lausmassane der er svært finkorna og generelt lite eigna til grunnvassuttak. Den einaste grunnvassførekomsten av regional interesse ligg i Melhus kommune. Det er få problem med konkrete forureiningstrusslar mot dei vurderte grunnvassforekomstane, men diffus forureining frå landbruket kan vera eit problem mange stader.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.166)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectDATABASE
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGrunnvatn i Sør-Trøndelag fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode31961
dc.source.pagenumber58


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal