Show simple item record

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorTønnesen, Jan F.
dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial17133 Kilebygd
dc.date.accessioned2020-07-15T08:44:08Z
dc.date.available2020-07-15T08:44:08Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666637
dc.description.abstractGeofysiske målinger er utført i 4 områder ved Geiteryggen flyplass, Skien kommune, Telemark. Formålet med undersøkelsen var å klarlegge løsmassefor- holdene i områdene (kornstørrelse, lagdeling m.v.) med tanke på infiltrasjons- egenskaper. Området Geitryggen V synes lite egnet for infiltrasjon, dels pga. større områder med finkornig materiale og dels pga. nærhet til konfliktområd- er (flyplass, veg, dyrket mark). Ved Fjærekilen er grunnvannspotensialet i det mest gunstige området trolig ikke tilstrekkelig til å dekke det aktu- elle vannbehov. Området kan imidlertid være aktuelt for konvensjonelt vann- uttak til lokalt formål. Avsetningene i området Geiteryggen S kan være godt egnet for infiltrasjon. Området ligger derimot nær et massetak. Eventuell etablering av infiltrasjonsanlegg vil medføre strenge restriksjoner på videre drift i massetaket. Videreføring av undersøkelser i dette området er derfor lite realistisk. Området ved Vindalskollen er vurdert som mest gunstig med tanke på eventuelle muligheter for uttak av grunnvann og innfang- ing av infiltrert vann. Videre undersøkelser i form av anbefalt borprogram er presentert i rapporten.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.300)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectISRANDAVSETNING
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectKUNSTIG INFILTRASJON
dc.titleGeofysiske undersøkelser på Geiteryggen, Skien kommune, Telemark
dc.typeReport
dc.description.localcode31479
dc.source.pagenumber31


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal