Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFinne, Tor Erik
dc.coverage.spatial17223 Levanger
dc.coverage.spatial17222 Feren
dc.coverage.spatial17214 Flornes
dc.coverage.spatial17213 Tydal
dc.coverage.spatial17212 Essandsjøen
dc.coverage.spatial17211 Meråker
dc.date.accessioned2020-07-15T08:44:16Z
dc.date.available2020-07-15T08:44:16Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666641
dc.description.abstractPrøver av jord (C-horisont morene\/forvitringsjord) tatt i rutenett 500x1000 m fra |554 lokaliteter i Meråkerfeltet er analysert for innhold av HNO3-løse- lig Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Ti, Ag, B, Ba, Be, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, La, Li, Mo, Ni, Pb, Sc, Sr, V, Zn, og Zr. Prøvetakingen er gjort innen Meråker kommune som er sammenfallende med samtidige helikoptermålinger for EM og radiometri. Resultatene er framstilt som gråtone punktkart for alle grunn- stoffene i M 1:200 000 og som fargekart basert på løpende gjennomsnitt for konsentrasjonene av Cu, Mo, Ni, Pb og Zn. Det er også generert bildefiler for disse fem grunnstoffene (samt Ba, Co, Cr og La) til bruk i ERDAS bilde- behandlingsstasjon i forbindelse med samtolking av digitale data for geokjemi, geofysikk, malmregistreringer og berggrunnsgeologi. Resultatene viser flere Cu og Zn-anomalier som faller sammen med kjente skjerp og gruver. Videre opptrer flere områder av ulik størrelse med anomal konsentrasjon for en eller flere av Cu, Mo, Pb og Zn. De viktigste områdene er nord for Sonvannet, Fund- sjøen-Kjølhaugan og Fossvatnet-Kopperå.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.264)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectANOMALI
dc.subjectMORENE
dc.subjectFORVITRING
dc.titleInnhold av 28 grunnstoffer i salpetersyreekstrakt av jordprøver fra Meråker
dc.typeReport
dc.description.localcode31487
dc.source.pagenumber14


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal